آی پت

جستجو ...
آی پت

زکیه

3 روز پیش
|
8آی پت
آی پت0آی پت

غذا و آب نخوردن

سلام دیورز عروسم رو به دلیل شپش روغن زدم الان از دیروزه بیحاله غذا و آب نخورده و همش هم تو قفسش خوابه میاد بیرونم میره یکجا میخوابه چیکار کم غذا و آب بخوره؟آی پت