آی پت

جستجو ...
آی پت

زکیه

4 ماه پیش
|
106آی پت
آی پت0آی پت

غذا نخوردن و آب نخوردن

من عروسم رو دبروز بخاطر شپش روغن زدم از دیروزه نه آب خورده نه غذا همس هم خوابه چکار کنمممم؟آی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 4 ماه پیش

دوست عزیز روغن چی زدید؟ شپش داشته که روغن زدید یا برای پیشگیری زدید؟

مشاوره حضوری (به زودی)