آی پت

جستجو ...
آی پت

زکیه

3 روز پیش
|
12آی پت
آی پت0آی پت

مشکل غذایی

من دیروز عروسم رو بخاطر شپش روغن زدم از دیروزه نه آب خورده نه غدا و هنس هم خوابه دلیلش چیه چکار باید بکنم؟آی پت