آی پت

جستجو ...
آی پت

امید

2 روز پیش
|
19آی پت
آی پت-1آی پت

راهنمایی نحوه ایستادن

سلام من سه روزه سرپرستی یک عروس هلندی نر ۶ ماهه رو گرفتم از مغازه پرنده فروشی گرفتم امروز صبح تا حالا توی قفس پشتش رو می چسبونه به دیواره و سینه ش رو به جا پاییش می خواستم بدونم مشکلی داره یا طبیعیهآی پت