آی پت

جستجو ...
آی پت

یوسف

4 ماه پیش
|
196آی پت
آی پت0آی پت

پوسته شدن نوک و ریختن پر یا پر ریزی

سلام من یه جفت کوتوله دارم که یه هفتس سه تام تخم کردن یکشون کمی از سرش و تکه های کوچکی از کتش پر ریختگی داره نمیدونم پر ریزی داره یا پر کنی اون یکی هم سینه اش پرش ریخته و پشت گردنشآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

4 ماه پیش

توصیه می‌شود که برای تشخیص دقیق و درمان درست و پر ریزی یا پر کنی پرنده‌های عزیزتان را به متخصص پرندگان ببرید. لطفاً برای پاسخ‌های دقیقتر با متخصصان ما تماس بگیرید.