آی پت

جستجو ...
آی پت

عرشیا

1 سال پیش
|
158آی پت
آی پت0آی پت

تغذيه

سلام من یه گربه 2 ساله دارم که غذای خشکی که براش خریدیم رو نمیخوره وقط مرغ یا گوشت پخته میخوره میخواستم بدونم چه غذای خشکی برای گربم خوبه که گربم همیشه بخوره و یه چیز دیگ گربم تازه زایمان کرده و 6 تا بچه اورده که هر 6 تا بچه مرده بودن 65 روزم هم حامله بود یعنی شکلی داشته که هر 6 تا بچه مرده بودن و تا یک هفته پیش هم بچه هاش زنده بودن چون شکمش رو نگاه میکردن تکون خوردن بچه هاش معلوم بود سلام من یه گربه 2 ساله دارم که غذای خشکی که براش خریدیم رو نمیخوره وقط مرغ یا گوشت پخته میخوره میخواستم بدونم چه غذای خشکی برای گربم خوبه که گربم همیشه بخوره و یه چیز دیگ گربم تازه زایمان کرده و 6 تا بچه اورده که هر 6 تا بچه مرده بودن 65 روزم هم حامله بود یعنی شکلی داشته که هر 6 تا بچه مرده بودن و تا یک هفته پیش هم بچه هاش زنده بودن چون شکمش رو نگاه میکردن تکون خوردن بچه هاش معلوم بودآی پت