آی پت

جستجو ...
آی پت

R

4 ماه پیش
|
61آی پت
آی پت0آی پت

ایا نگران کننده هست؟

سلام من گربه ام حدودا 10 روزه هست و دیدم ادرارش خونی هس خلی نگران شدم اما فقط یک بار این اتفاق افتاد و دیگه همچین چیزی ندیدمآی پت