آی پت

جستجو ...
آی پت

اردک

4 ماه پیش
|
80آی پت
آی پت0آی پت

دعوای اردک

سلام دوستان میخواستم بپرسم علت دعوای اردک چیه؟ چیکارکنم دیگه به هم نوک نزنن؟ اردک‌های من هنوز جفتگیری نکردن که بخاطر اون باشه دوتا اردک ماده دارم دوتا نر یکی از ماده ها تازگیا شروع کرده به نوک زدن به اونیکی اونم همش می‌ترسه و ازشون فاصله میگیرهآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت