آی پت

جستجو ...
آی پت

فریبا داداشی

3 ماه پیش
|
98آی پت
آی پت-1آی پت

خود ارضایی نر طوطی برزیلی

سلام یک ماه نر فیشر ۱۲ماهه با ماده صورت هلویی ۱۸ماهه که قبلاً با نری جفت خورده و جوجه داده تو قفس انداختم باهم مارو نوازش و گاهی ماده میزنه اما نر با چوب خود ارضایی می‌کنه روزی چندین با ر . و ماده نگاهش می‌کنه البته چندبار دیدم تا نر پشت ماده می‌رفت سریع ماده یا جاشو عوض میکرد یا میزدآی پت