آی پت

جستجو ...
آی پت

زهرا

3 ماه پیش
|
68آی پت
آی پت0آی پت

ریزش مو

سلام خرگوش ماده دارم یک سال دو ماه سنشه تغذیش فقط یونجه خشکه(از پت شاپ میگیرم) صبح میریزم و شب قبل خواب با اب تنهاس جاش قفسه روزی حدودا یک ساعت ازاد میزارمش موهای پشتش(یکم پایین تر از گردن) اینمدلی سکه ای ریخته و کچل شده سرش و گردنشم یکم کچل شده به شدتم پرخاشگر شده درحدی که امروز خواستم بزارمش توی کیف یا قوطی ببرمش دامپزشکی یه ثانیم تو قوطی نموند به شدت پرخاش کرد اخرشم به لرزیدن و نفس نفس زدن افتاد منم بیخیال شدمآی پت