آی پت

جستجو ...
آی پت

نگین

3 ماه پیش
|
58آی پت
آی پت0آی پت

واکسن

بمن توی ای پت گفتن که از‌ماه دوم‌واکسیناسیون رو شروع کنم اولین واکسنش چیه و چنتا جمعا واکسن خواهد داشت؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 3 ماه پیش

واکسن هاری را باید در سن ۴ ماهگی تزریق کنید. و واکسن سه گانه گربه را در شش هفتگی باید تزریق کنید و این واکسن سه گانه باید حداقل سه نوبت به فاصله هر دو هفته تزریق بشه. این واکسن ها هر سال باید یک نوبت تکرار شوند

مشاوره حضوری (به زودی)