آی پت

جستجو ...
آی پت

فاطمه موسوی

3 ماه پیش
|
26آی پت
آی پت0آی پت

بیماری لاکپشت دهان باز

سلام خسته نباشید ی لاکپشت کوچیک دارم ک چند روزه بی حال هس و دهانش همیشه بازه و دو روزه غذاها نخورده میشه کمکم کنید ک خوب بشهآی پت