آی پت

جستجو ...
آی پت

مائده سوقندی

تهران، پاکدشت
|
11 ماه پیش
|
37آی پت
آی پت0آی پت

اردک

سلام من یکی از پاهای اردکم در رفته بود امروز بردم دامپزشک جا انداخت و اتل بست از وقتی آوردمش چون جنب و جوشش زیاده میخاد بلند نمیتونه من ترسیدم نکنه اون پاشم چیزی شده باشه ممکنه بخاطر این باشه که همه وزنشو میندازه رو پای سالمش بخاطر همون نمیتونه پاشه ؟آی پت