آی پت

جستجو ...
آی پت

کاربر آی پت

3 ماه پیش
|
36آی پت
آی پت1آی پت

پرسشی

چرا عروس هلندی دم خود را بالا می‌دهد و از کجا بفهمم که عروس هلندی من نر یا ماده است بدونه اینکه به دامپزشک بروم.آی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 3 ماه پیش

معمولا تعیین جنسیت با توجه به رنگ و نشانه هایی که زیر دم و بال پرنده هست انجام میشه ولی این روش خیلی دقیق نیست و احتمال خطا وجود داره. روش دقیق تعیین جنسیت فقط آزمایش تعیین جنسیت هستش

مشاوره حضوری (به زودی)