آی پت

جستجو ...
آی پت

شیدا

2 ماه پیش
|
23آی پت
آی پت0آی پت

خرگوش

سلام خسته نباشین . چن وقت پیش روی پای خرگوشم قسمتی از ناخنش یه چیز باد کرده دیرم ولی هیچگونه لنگیدنی نداشت خرگوشم کاملا اوکی بود امروز مثل همون بادی که رو پاهاش بود روی یکی از ناخنای دستش دیدم میشه لطفا راهنمایی کنینآی پت