آی پت

جستجو ...
آی پت

سروه رنجبریان

2 ماه پیش
|
27آی پت
آی پت0آی پت

توله سگ

ب توله سگ ۴۰ روزه ک از شیرمادرش تغذیه میکنه چی بدم احساس میکنم گرسنه هستند ۵تا هستند آب میدم و شیرخشک توله،میشه غذا داد؟یا شیر بدون لاکتوز؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

شما از چهار هفتگی میتونید آرام آرام و به تدریج در کنار شیر جایگزین از غذای جامد هم استفاده کنید ولی دقت کنید یک دفعه شیر را قطع نکنید و در طی دو تا سه هفته از شیر خشک به غذای جامد برگردانید

مشاوره حضوری (به زودی)