آی پت

جستجو ...
آی پت

فاطمه

2 ماه پیش
|
27آی پت
آی پت-1آی پت

گربم پشت گوشش موهاش کم شده میخوتم ببنم مشگلش چیه

میخوام ببینم درمان کم مویی پشت گوش گربهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

تشخیص این موضوع از طریق آنلاین غیر ممکن هست. برای تشخیص نیاز است که نمونه برداری بشه تا مشخص بشه که آیا آلودگی قارچی است یا آلودگی انگلی. بنابراین توصیه میشه برای تشخیص دقیق و درمان به کلینیک دامپزشکی مراجعه کنید

مشاوره حضوری (به زودی)