آی پت

جستجو ...
آی پت

ابوالفضل

2 ماه پیش
|
23آی پت
آی پت0آی پت

جیغ عروس هلندی

سلام عروس هلندیم خیلی جیغ میکشه خیلیییی مامانم کلافه شده میگم شاید گشنشه اما واسش خوراکی تشویقی میزارم جیغ میزنه نمیخوره بعد ۳ ماهشه دلیلش چیه؟ بعد وقتی پیشش نیستم جیغ های بلند میزنه اما میام پیشش بازم جیغ میکشه اما اروم تر ~ دلیلش چیهآی پت