آی پت

جستجو ...
آی پت

نجم الدین ناصری

2 ماه پیش
|
32آی پت
آی پت0آی پت

تخم گذاری

سلام عروس تخم دوم رو گذاشته ب نظرم پوسته تخمش زیادنگرفته میدانم از کمبودکلسیم است وباید کف دریا بزارم ولی تا فردا میتونم از این قطره استفاده کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

بصورت موقتی بله ولی باید فکر اساسی بکنید برای این موضوع

مشاوره حضوری (به زودی)