آی پت

جستجو ...
آی پت

لوسی

2 ماه پیش
|
36آی پت
آی پت0آی پت

گربه دی اس اچ 2 ساله ماده

یه روزه که صدای گربم مثل صدای غاز وحشی و اردک شده دلیلش چیه ممنون میشم پاسخ بدیدآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

یکی از علت های مهم تغییر صدای گربه می‌تونه عفونت تنفسی و عفونت ریه باشه که در اینصورت باید داروی مناسب دریافت کنه

مشاوره حضوری (به زودی)