آی پت

جستجو ...
آی پت

ابوالفضل

1 سال پیش
|
105آی پت
آی پت1آی پت

تنگی نفس کبوتر

کبوترم تنگی نفس داره و نوکس بازه و صداش به سختی میاد و خس خس داره گلوش و کم اشتها و بی حال و کم تحرک شده . با چرک خشک کن هم چندروز بهش دادم خوب نشدهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 سال پیش

اگر با چرک خشک کن خوب نشده حتما باید دامپزشک معاینه کنه تا علت رو متوجه بشه. شاید مشکل انگلی و یا قارچی باشه

مشاوره حضوری (به زودی)