آی پت

جستجو ...
آی پت

N

1 سال پیش
|
155آی پت
آی پت0آی پت

جفت

سلام،مولدعروس هلندیام چهارتخم گذاشتن،ولی زیادروش نخوابیدن منم تخمهاشون رو نطفه سنجی کردم هیچ رگه خونی نداشت به همین خاطر لانه رو هم باتخماش برداشتم .خواستم بدونم کار درستی کردم یانه امروز نر میخواست باماده جفتگیری کنه که ماده بهش راه نمیده آیامشکلی پیش نمیاد ممنون اگه راهنمایی بفرماییدآی پت