آی پت

جستجو ...
آی پت

Sara

1 ماه پیش
|
34آی پت
آی پت0آی پت

به خودش نوک میزنه

من جوجه مینا رو چند روزی میشه خریدم .امشب بیقراری میکنه داخل قفس و داره به خودش آسیب میزنه..به در و دیوار قفس میخوره و پاشو نوک میزنه. باید چی کار کنم ؟؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

باید اجازه بدید روزی دوبار و هر بار یک یا دو ساعت خارج از قفس داخل خانه آزادانه پرواز کنه. البته مواظب پنجره ها باشید که فرار نکنه

مشاوره حضوری (به زودی)