آی پت

جستجو ...
آی پت

۹ تا جوجو ها

تهران، اسلامشهر
|
2 ماه پیش
|
41آی پت
آی پت0آی پت

پرنده

سلام لطفا زود جواب پرنده من پر هاش یکم شلخته شده و بال هاش اینجوری که تو عکس هس شده و پر هاش میریزه و همش ی گوشس و چشماش رو میبنده خیلی وقت بود پر ریزی نداشت ممکنه رفته باشه تو لک پرهاش اینجوری شده میخواد پرواز کنه نمیتونه تروخدا زود جواب بدید ی پرنده فروش گفت پی دی اف دی فکر کنم همین بیماری رو داره و درست نمیشهآی پت