آی پت

جستجو ...
آی پت

سمانه رستمیان

2 ماه پیش
|
17آی پت
آی پت0آی پت

طوطی کوتوله بریزیلی

سه هفته شده که بیحاله نوکش ورم دارد و چشمانش ورم برجسته است وچشانش بشتر بسته است توان پرواز ندارد نوکش نیمه بازهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

با این وضعیتی که طوطی داره قطعا باید به کلینیک دامپزشکی مراجعه بشه تا تحت درمان قرار بگیره. در فضای مجازی دنبال راه حل و درمان نباشید

مشاوره حضوری (به زودی)