آی پت

جستجو ...
آی پت

زهرا

11 ماه پیش
|
154آی پت
آی پت0آی پت

چرا همش دهنش بازه

اولش فکر کردم فقط تشنشه آب خورد برای چند لحظه دهنشو بست ولی دوباره دهنشو باز گذاشت،آب و غذا خوب میخوره ولی تقریبا بیشتر روز دهنش باز بود ،خروسا زیاد دهنشون رو باز نمیزارن ولی این مرغه هی دهنش بازه مشکلی داره یا فقط گرمشه ؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 11 ماه پیش

دوتا دلیل داره یا از گرما است یا اینکه به خاطر عفونت تنفسی و ریه دچار تنگی نفس هستش و در اینصورت باید ببرید پیش دامپزشک

مشاوره حضوری (به زودی)