آی پت

جستجو ...
آی پت

کاربر آی پت

2 ماه پیش
|
39آی پت
آی پت0آی پت

ایا پی بی اف دی دارد

عروس هلندیم یکم بیحال بود الان خیلی بهتر شده ، نمیتونس پرواز کنه میفتاد ، پر هاش کوتاه تر بود الان بلند تر شده ، کم اشتها تر بود الان بهتر شده . ی پرنده فروش که دامپزشک نبود گفت ایدز داره ‌. ولی دوتا دامپزشک بردم گفتن چون سفر رفتین ناراحت هستن ‌ ۱ سال هم هس که تو لک نرفتن ولی پر هایی که ریخته بود داره در میاد . بنظرتون ممکنه ایدز باشه لطفا نگین باید ازمایش بشه هودم میدونم ، شما دامپزشک هستین بنظرتون چند درصد احتمال ایدز هس؟آی پت