آی پت

جستجو ...
آی پت

سارا صدری

1 ماه پیش
|
31آی پت
آی پت0آی پت

خرناس کشیدن خرگوش

سلام دلیل خرناس کشیدن خرگوش چیه؟ حدود هفت ماهشه ممکنه بخاطر بلوغ باشه یا نشانه بیماری؟ آیا نگران کننده است؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 ماه پیش

سلام. خرناس کشیدن به مقدار کم در خرگوش تا حدودی طبیعی است اما اگر خرناس خیلی شدید و همراه با تنفس با دهان باز، حرکات شدید شکم و مالیدن نوک بینی به اشیاء باشه نشانه بیماری تنفسی است که باید توسط دامپزشک معاینه بشه