آی پت

جستجو ...
آی پت

محمد

11 ماه پیش
|
126آی پت
آی پت0آی پت

بال زخمی

سلام امروز صبح پرنده من بالش زخمی شد ولی خونش بند امد ال ان من چه کاری انجام بدهم؟ نژاد پرنده ما عروس هلندی است سینامونآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 11 ماه پیش

سلام. باید پرنده رو ببرید دامپزشکی تا زخم رو شستشو و ضدعفونی کنه و براش آنتی بیوتیک تجویز کنه

مشاوره حضوری (به زودی)