آی پت

جستجو ...
آی پت

حسین نوبختی

1 ماه پیش
|
27آی پت
آی پت0آی پت

ورم پای گاو بعد از زایمان

گاوم بعد از زایمان طبیعی پاش ورم کرده..چه داروویی برای درمانش توصیه میکنید و مقدار دارو؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

متاسفانه بدون داشتن اطلاعات از وضعیت پاها و معاینه امکان تجویز دارو وجود نداره.

مشاوره حضوری (به زودی)