آی پت

جستجو ...
آی پت

خادمی

11 ماه پیش
|
58آی پت
آی پت0آی پت

بی حالی و غذا نخوردن

جوجه عروس هلندی ماده چند روزی خریداری شده بی حال است و غذا نمی خورد و چشم هایش را می بنددآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 11 ماه پیش

این علایم نشانه وجود بیماری عفونی و تب دار در پرنده است و برای درمان حتما باید توسط دامپزشک معاینه بشه

مشاوره حضوری (به زودی)