آی پت

جستجو ...
آی پت

کاربر آی پت

1 ماه پیش
|
20آی پت
آی پت0آی پت

تنها کذاشتن زیاد عروس هلندی

خیلی ممنون برای راهنمایی تون آخه اولین باره دارم انقدر زیاد تنهاش میزارم.میخوام براش تخم مرغ بزارم و طرف دانه اش هم پر کنم بامخلوط ارزن کتان ابش هم تا نصفه پر میکنم شش ماهش هم هستآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

1 ماه پیش

آب و غذا به اندازه کافی بذارید و دما رو هم کنترل کنید