آی پت

جستجو ...
آی پت

ستاره

1 ماه پیش
|
20آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

سلام آقای همایون فر ببخشید این موقع مزاحم شدم نگران عروس هلندیم هسته از دیشب پیشم نبوده بردمش کنار عروس هلندی خواهرم از همون دیشب هیچی نخورده و پرنده آبجیم کتک زده و شبی آوردمش پیشم یکم کثل شده و خواهرم رفته بال هاش چینده دوماهه هست براش مشکلی پیش نمیادآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

سلام. دقیق نمیشه گفت ولی احتمال داره به خاطر چیدن پرها و دعوا دچار افسردگی شده باشه. یکم بگذره درست میشه

مشاوره حضوری (به زودی)