آی پت

جستجو ...
آی پت اشتراک گذاری پرسش
آی پت

ستاره

10 ماه پیش
|
34آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

ممنون که جوابم میدن کاش نچینده بود خودمم خیلی بخاطری چینده ناراحت شدم خیلی نگرانشه شدم بخدا سر درد شدم پس خوب میشه.و اینکه چرا خودش بادونه سیرنمیکنه دوست داره برنج بخوره چکار کنم فقط دونه بخورهآی پت