آی پت

جستجو ...
آی پت

نازنین

1 ماه پیش
|
23آی پت
آی پت0آی پت

سوال درمورد جنسیت نر عزوس هلندیم دارم

بخشید اصلا امکان نداره نر باشه آخه تمام کار های نر را داره و میگن ماده نمی تونه حرف بزنه ولی این خیلی راحت حرف زدن را یاد گرفت و میکن سر عروس هلندی نر از نژاد طوسی زرد میشه و ماده طوسی مویمونه ولی عروس هلندی من سرش داره کم کم زرد میشهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

سن پرنده چقدر هست؟

مشاوره حضوری (به زودی)