آی پت

جستجو ...
آی پت

نازنین

10 ماه پیش
|
46آی پت
آی پت0آی پت

سوال درمورد جنسیت نر عزوس هلندیم دارم

بخشید اصلا امکان نداره نر باشه آخه تمام کار های نر را داره و میگن ماده نمی تونه حرف بزنه ولی این خیلی راحت حرف زدن را یاد گرفت و میکن سر عروس هلندی نر از نژاد طوسی زرد میشه و ماده طوسی مویمونه ولی عروس هلندی من سرش داره کم کم زرد میشهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 10 ماه پیش

سن پرنده چقدر هست؟

مشاوره حضوری (به زودی)