آی پت

جستجو ...
آی پت اشتراک گذاری پرسش
آی پت

اطلسی کیمیاوی

1 ماه پیش
|
27آی پت
آی پت0آی پت

سگ نر

سگم ۸ ماهشه نر هست عقیم کنم بهتره یا نکنم نژادشم مالتیزهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

هیچ کسی نمیتونه توصیه بکنه که آیا سگ شما عقیم بشه یا خیر. بستگی به شرایط نگهداری و زندگی سگ - نحوه رفتار و آموزش سگ داره. لذا. فرمول و دستور العمل ثابت و یکسانی نداره که بشه به همه توصیه کرد

مشاوره حضوری (به زودی)