آی پت

جستجو ...
آی پت

مریم

1 ماه پیش
|
36آی پت
آی پت0آی پت

ورم و سیاه شدن بیضه

سلام سگ ماده‌ی من بیضش بعد اولین فحلش سیاه شده و کمی باد دارهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

سلام. نکته اول اینکه حیوان ماده بیضه نداره و نکنه دوم تورم و سیاه شدن نشانه های خوبی نیستند و باید توسط دامپزشک بصورت معاینه بشه

مشاوره حضوری (به زودی)