آی پت

جستجو ...
آی پت

پرنده

1 ماه پیش
|
32آی پت
آی پت0آی پت

مریضی

طوطی من از دیشب چیزی نخورده امروز هم افتاده کف قفس داره تفس نفس میزنه خیلی هم بی حاله چه کار کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

احتمالا طوطی سرماخورده و دچار عفونت تنفسی. بی اشتهایی و بی حالی نشانه های خوبی نیستند و هر چه زودتر باید توسط دامپزشک بصورت حضوری معاینه و بررسی بشه

مشاوره حضوری (به زودی)