آی پت

جستجو ...
آی پت

امیر مهدی

1 ماه پیش
|
49آی پت
آی پت0آی پت

عروس خس خس می کن

چرا عروس هلندی خس خس می‌کن قبلا دوتا بودن اون یکی هم اول خس خس می‌کرد بعد از چند ماه نفس نفس زد بعد چند روز مورد این یکی هم جدیدن این شکلی شدآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

اگر خس خس میکنه و نفس نفس میزنه صد در صد سرما خورده و دچار عفونت تنفسی شده و باید حتما توسط دامپزشک معاینه و درمان بشه و در غیر اینصورت احتمال اینکه تلف بشه وجود داره

مشاوره حضوری (به زودی)