آی پت

جستجو ...
آی پت

فندق و چیکا

1 ماه پیش
|
45آی پت
آی پت1آی پت

عروس هلندی

چرا عروس هلندیم آب و غذا کم میخورهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

صرفا بر اساس آب و غذا نخوردن نمیشه نظر داد و حتما وضعیت سلامتی پرنده باید بررسی بشه

مشاوره حضوری (به زودی)