آی پت

جستجو ...
آی پت

خرگوش

1 ماه پیش
|
17آی پت
آی پت0آی پت

خرگوشم یه گوشه دنج میره همش

خرگوشم ی روزه میره یه گوشه دنج کز میکنه و نمیاد بیرون سه روزه خریدمش چکار کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

احتمالا هنوز به محیط جدید عادت ندارم و باید چند روزی فرصت داشته باشه تا به محیط جدید و آدم های جدید عادت کنه

مشاوره حضوری (به زودی)