آی پت

جستجو ...
آی پت

M. G

10 ماه پیش
|
44آی پت
آی پت0آی پت

اردک

سلام. یکی از اردک های من پر های دور جفت چشماش به هم چسبیده ،چجوری این مشکلو حل کنم؟آی پت