آی پت

جستجو ...
آی پت

مرصاد

27 روز پیش
|
32آی پت
آی پت0آی پت

خرگوشم پیچک میخوره

سلام آیا پیچک برای خرگوش سمی است؟ عکس پیچکو میذارمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 27 روز پیش

سلام. پیچک سمی نیست ولی نباید بخوره چون میتونه بعدا باعث مشکلات گوارشی بشه

مشاوره حضوری (به زودی)