آی پت

جستجو ...
آی پت

وحید

9 ماه پیش
|
45آی پت
آی پت0آی پت

عدم تخمگذاری

بعدازچند بارجفتگیری روزی ۲.۳بار تخم نگذاشتم تو لونه نمیرنآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 9 ماه پیش

دو یا سه هفته قبل از شروع تخمگذاری پرنده ها باید در یک شرایط محیطی آرام و بدون استرس نگهداری شوند و هر عاملی که باعث استرس پرنده میشه برطرف بشه و همزمان باید خواب پرنده ها و برنامه نور دهی کنترل و تنظیم بشه و تغذیه مناسب برای تقویت و آماده سازی بدن پرنده ها شروع بشه وگرنه ممکنه علیرغم جفت گیری، تخم گذاری متوقف بشه

مشاوره حضوری (به زودی)