آی پت

جستجو ...
آی پت

علی

9 ماه پیش
|
44آی پت
آی پت0آی پت

پر ریزی

ی عروس هلندی لوتینو گرفتم همیشه عصبانیه و صدای غر غر درمیاره تا میرم نزدیکش بردم دامپزشکی گفت توی شرایط خیلی بد و استرسی بوده الان دستم رو میبرم نزدیک پاهاش میاد بالا ولی یکم با زور چون عادی گاز میگیره از روی کنجکاوی نیس میدونم از عصبانیته بعد پر هاش خیلی بهم ریخته اس دم نداره پر پرواز نداره فقط بدنش لخت نیست و چن هفته ای ک پیش منه دارو هاش رو بهش میدم داره پراش در میاد ولی خیلی داغونه نو هم در بیاد باید اونایی ک از قبل هست رو بکنم و خلاصه ک خیلی داغونه چرا اینجوریه پر ریزی دیگه ب این شدت فکر نکنم پر ریزی باشه پر کنی هم بعید میدونم ولی شاید باشه خیلی شدیده راهی هست آروم بشه گاز نگیره پراش زود تر دربیاد بعد فقط ارزن میخوره قطره هایی ک دام پزشک داده میریزم تو آبش بعد ک راهی هست زودتر خوب بشه فقط پراش مشکل داره و گرنه داخلی اش سالمه چکش کردم کامل چرا اینجوریه پراشآی پت