آی پت

جستجو ...
آی پت

امیرحسن

فارس، شیراز
|
23 روز پیش
|
15آی پت
آی پت0آی پت

نگه داری

سلام یک جفت عروس هلندی دارم اگر بیرون از خانه باشند مشکلی نداره؟یا افسردگي چیزی نمیگیرن ؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 23 روز پیش

سلام. منظور از بیرون خانه کجاست؟

مشاوره حضوری (به زودی)