آی پت

جستجو ...
آی پت

م.پ

10 ماه پیش
|
63آی پت
آی پت0آی پت

بی‌حالی‌

چندروزچرت‌میزنه‌قبلش‌خوب‌بود‌بازی‌گوشی‌میکرد‌صبحها‌جیک جیک میکرد‌چندروزنمیکنه‌یک‌گوشه‌میشینه‌پراش‌پوف‌میکنه‌چرت‌میزنه‌مطفوع‌هم‌رنگش‌سفید‌ودورش‌سبزهستآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 10 ماه پیش

این علائم نشون میده که پرنده بیمار هستش و احتمالا دچار عفونت تنفسی و گوارشی هست. بهترین کار مراجعه حضوری به دامپزشک هست تا از نزدیک معاینه بشه

مشاوره حضوری (به زودی)