آی پت

جستجو ...
آی پت

Mohammad

30 روز پیش
|
19آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

ببخشید من هم نیم که گفتم میخوام جوجه رنگی بخرم البته اینکه جوجه ها رو تو انباری میخوام نگهدارم و عروس هلندی رو تو خونه. یکم کمک کنید چگونه نگهداری کنم که باعث مشکل نشه چون من حتما تا سه شنبه قرار بیاد برامآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 30 روز پیش

تنها راه این هست که جوجه ها رو واکسن بزنید. برای واکسن برید کلینیک دامپزشکی اونجا کامل توضیح میدن و خودشون انجام میدن

مشاوره حضوری (به زودی)