آی پت

جستجو ...
آی پت

کاربر آی پت

30 روز پیش
|
34آی پت
آی پت0آی پت

نمیتونه بايسته

سلام یه جوجه عروس هلندی عدود 40 روزه دارم که یهو پاهاش از مچ به پایین کبود شد و دیگه نمیتونه وایسه و چشماشو میبنده اما وقتی بلندش میکنم پاهاش کار میکنه فقط نمیتونه بايسته همش سعی میکنه بلند شه اما نمیتونهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

30 روز پیش

سلام. اینجور مشکلات پا دلایل زیادی می‌تونه داشته باشه که برای تشخیص دادن علت حتما باید به صورت حضوری توسط دامپزشک معاینه بشه و به شکل آنلاین امکان درمان وجود ندارد. بهترین کار مراجعه به کلینیک دامپزشکی