آی پت

جستجو ...
آی پت

آریا

21 روز پیش
|
38آی پت
آی پت0آی پت

شاه پر

سلام شاه پر عروس هلندی من را پدرمادرش کشیدده اند آیا دوباره رشد میکنه؟ ودمش هم کنده شده آیا احتمال رشدش هست؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 21 روز پیش

سلام. جای نگرانی نداره پرها بعد از مدتی رشد میکنند و حالت طبیعی پیدا میکنند

مشاوره حضوری (به زودی)